Innlogging

Driftsmeldinger

06/12/2017 Sluttleveranse for Kongsberg og Drammen er oppdatert i dag.

27/06/2016 Taksten i Våler i Østfold er oppdatert i dag, 27/6-16.

22/04/2016 Taksten i Romerike er nå lagt ut på DinSkog.no.

07/04/2016 Nordre Land er i dag framskrevet til 2016.

NB!! Nes kommune i Akershus - ny pålogging!!! Brukernavn er endret. Tidligere pålogging var 1549+plannummer. Er endret til 0236+plannummer bestående av 6 siffer. Eksempel: Gammelt Brukernavn 15492001 - nytt 0236002001, gammelt brukernavn 154969001 - nytt 0236069001, gammelt brukernavn 1549173002 - nytt 0236173002.

17/06/2015 Nå er Asker og Bærum publisert på DinSkog.

26/03/2015 NMBU's skogeiendommer Norderås, Kinn, Bjørnebekkjordene, Syverud og Korsegårdsmyren er nå lagt ut på DinSkog.

24/03/2015 Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme (ny takst) er publisert på DinSkog

26/01/2014 Rollag (ny takst) er publisert på DinSkog

25/09/2013 Andebu, Re og Vassås (Hof) er publisert på DinSkog

4/09/2013 Hurdal er publisert på DinSkog

5/06/2013 Hol er publisert på DinSkog

23/05/2013 Siljan er publisert på DinSkog

22/05/2013 Hobøl og Gran er publisert på DinSkog

7/05/2013 Øvre Eiker er publisert på DinSkog

23/04/2013 Sørum er publisert på DinSkog

15/04/2013 Borre er publisert på DinSkog

20/03/2013 Ådal og Nedre Eiker er publisert på DinSkog

08/03/2013 Stokke er publisert på DinSkog

26/02/2013 Lier er publisert på DinSkog

19/02/2013 Lardal er publisert på DinSkog

14/02/2013 Sør Aurdal er publisert på DinSkog

12/02/2013 Stor-Elvdal er publisert på DinSkog

01/02/2013 Sandefjord er ute på DinSkog

31/01/2013 Røyken og Hurum er på DinSkog

10/12/2012 Enebakk publisert på DinSkog

15/11/2012 Flå publisert

7/11/2012 Rygge publisert

30/10/2012 Fredrikstad publisert

9/10/2012 Larvik og Råde publisert

27/9/2012 Hvaler på DinSkog

27/8/2012 Sigdal på DinSkog

26/6/2012 Nes Akershus på DinSkog

20/6/2012 Områdetakst Nore og Uvdal på DinSkog

19/4/2012 Marker og Eidsberg på DinSkog

29/3/2012 WMS-tjenester fra DN er kommet inn i løsningen igjen. WMS-lagene er bare synlige ved målestokk større enn 1:50000. Kan også opplyse at flere kommuner har fått nye ortofoto.

3/2/2012 Nøkkelbiotoper som dekker hele Havass sitt område er lagt ut på DinSkog

12/1/2012 Etnedal på DinSkog

 • Skogbruksplan på internett Skogbruksplan på internett Viken Skog SA sin kartløsning DinSkog.no gir deg innsyn i skogbruksplanen din på internett. Se bestandsinfo, eiendomsinformasjon, MiS og detaljerte bakgrunnskart.

  Du kan skrive ut eller lagre kartutsnitt til bruk i hogstmaskin eller andre formål.

  Les mer her
 • TopoSkogbruk TopoSkogbruk Skogplankart til Garmin GPS som gir deg:

  Bestandsdata - Hogstklasse, bonitet, eiendomsgrenser og nøkkelbiotoper.

  Topografiske kartdata - høyde, infrastruktur og natur. Tilsvarende Topo Premium.

  Les mer her.
 • Demo Demo Prøv kartløsningen for et område i Kongsberg.
  For hjelp til å bruke løsningen, se Brukerveiledning

  Brukernavn: Demobruker
  Passord: 5000

  Logg inn her
 • Dekningskart Dekningskart Viser status for kommuner i Viken Skog sin geografi på kartløsningen. Klikk på kommunen din for å få mer informasjon.

  Tips: Hold inne shift-knappen for å zoome til et bestemt område.

  Se kartet her • Se skog og miljødata
 • Vedlikeholde og tilføye data
 • Planlegge hogst, transport,skogkultur m.m
 • Søke etter bestandsegenskaper